TAFADDHAL

JIHAD FI SABILILLAH

JIHAD FI SABILILLAH

Isnin, 28 April 2008

Tugas KITA Selaku Ummatnya

Di antara tujuan Allah SWT memerintahkan Nabi s.a.w. supaya berdakwah kepada kaum kelauarganya yang terdekat, ialah untuk memberi isyarat tentang peringkat tanggungjawab dakwah

kepada setiap orang Islam secara umum, dan mereka yang terlibat dengan "As-Habud Dakwah"
secara khususnya. Justeru itu adalah suatu kewajipan sebagai da'eiyyah supaya mereka mengetahui sasaran, di samping sasaran dakwah kepada umum maka perhatian mesti diberikan kepada kaum kelauarga terdekat.Tidak memada hanya berdakwah kepada umum sedangkan di kalangan keluarga terabai, ataupun hanya tertumpu kepada keluarga sedangkan orang ramai dilupakan.

Sesungguhnya tanggungjawab yang paling dekat ialah kepada diri sendiri, iaitu kewajipan untuk menjadikan diri berilmu. Justeru selepas Nabi menerima wahyu pertama, kemudian berlaku jarak masa yang agak lama untuk turunnya wahyu berikutnya. Tempoh masa itu memberi peluang masa secukup kepada Nabi s.a.w. supaya berfikir bahawa apa yang diterimanya di gua Hirak itu adalah sebenarnya wahyu dari Allah SWT. Ia bukanlah igauan sebagaimana yang didakwa oleh golongan musytasyrikin.

Dengan wahyu pertama itu juga memberi peluang kepada Nabi s.a.w. untuk menguasai ilmu sebagai satu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri, sehingga beliau yakin bahawa dirinya adalah seorang Nabi dan juga Rasul Allah.Dengan demikian, sebagai suatu persediaan untuk menerima wahyu-wahyu berikutnya dari Allah SWT sama ada wahyu itu berbentuk dasar hidup, peraturan hidup dan juga berbentuk hukum-hakam.Yang dimaksudkan dengan dasar hidup ialah sebagai hamba Allah Taala.

Sebagai makhluk dan sebagai orang Islam, tidak boleh melakukan sesuatu kecuali selaras dengan kehendak dan peraturan Allah SWT. Ini bererti tiada seorang manusia boleh hidup bebas secara mutlak di atas dunia ini, melainkan di dalam lingkungan yang diizinkan oleh peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud:"Rasul telah beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya..." (Surah al-Baqarah ayat 285).
Ayat tersebut mengajar Rasul-Nya supaya dia sendiri benar-benar beriman dengan wahyu Allah yang diturunkan kepadanya. Sebelum Rasul menyampaikan dan mengajar orang lain maka terlebih dahulu dia benar-benar beriman dan penuh keyakinan dengan apa yang hendak disampaikan itu. Setelah Rasul itu beriman barulah dia menyeru orang lain supaya beriman bersamanya. Kepada orang-orang yang tidak sanggup beriman, pasti dihadapkan soalan kepada mereka, menagapa mereka tidak bersedia beriman.Mereka mesti memberikan alasan, jika tidak terdaya mengemukakan alasan dan hujjah mereka mesti menerima apa yang telah disampaikan kepadanya. Inilah dasar Islam menghendaki sesuatu keyakinan itu mempunyai alasan, sebaliknya jika hendak menolaknya juga mesati dengan alasan dan hujjah. Selepas seseorang itu beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, maka kewajipan berikutnya ialah untuk menyampaikan dan menjelaskan apa yang diimani itu kepada ahli keluarganya dan orang-orang yang berteduh di bawah payung kekeluargaannya sama ada anak-anak dan cucu serta siapa jua yang berada di bawah jagaannya.

Dari segi beban kewajipan itu, setiap orang Islam sama saja tanggungjawab mereka setelah menyiapkan diri dengan ilmu, mereka mesti memberitahu orang lain ilmu pengetahuan yang ia miliki dan keimanan yang ada pada dirinya, orang Islam tidak boleh beramal sedirian tanpa mengajak dan menyeru orang lain.

Tidak ada beza antara seorang nabi dengan seorang pendakwah dari segi keawajipan menyampaikan ilmu dan mengajar orang lain, hanya bezanya nabi mengajar apa yang diterimanya secara langsung syarak dari wahyu Allah. Tetapi orang-orang Islam berdakwah berasaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w..Jangan ada orang yang mendakwa dirinya menyampaikan ilmu terus dari Allah SWT sebagaimana Nabi s.a.w. menerimanya, kerana wahyu tidak turun selepas wafat Nabi s.a.w..Begitu juga tidak boleh seseorang itu mendakwa menyampaikan ilmu berdasarkan mimpi, walaupun yang diperolihi dari mimpi itu sejajar dengan agama, ia sekadar boleh diamal untuk diri sendiri sekiranya tidak bercanggah dengan Islam. Sesungguhnya Islam itu berasaskan kepada al-Quran, Hadith, Ijmak dan Qias, tidak boleh ditambah pula dengan mimpi.Sebagaimana Nabi tidak boleh berdiam diri tanpa menyampaikan apa yang diterimanya melalui wahyu, maka demikian juga tidak boleh orang Islam sebagai ketua keluarga berdiam diri tanpa berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada kaum keluarganya pengetahuan yang ada pada dirinya. Seorang ketua keluarga tidak wajar mengharap orang lain mengambil alih tugas untuk mendidik dan mengajar agama keluarga serta anak-anaknya. Kewajipan ketua keluarga bukan sekadar memberi makan, sebaliknya memastikan bahawa keluarga dan anak-anak mereka terasuh dengan ilmu agama.

Justeru ketua keluarga wajib secara lunak atau keras memastikan anak-anak dan keluarga berada di atas landasan agama. Mereka akan disoal di akhirat.Orang alim mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan tanah airnya, dan hakim (orang yang berkuas dalam negara) juga mempunyai tanggungjawab sebagaimana tanggungjawab Nabi untuk berdakwah kepada orang ramai dan keluarga mereka yang terdekat, kerana merekalah waris rasmi kepada para nabi a.s.. Nabi bersabda yang bermaksud :"Ulama adalah waris para nabi". Sebagaimana Nabi adalah seorang yang alim, maka orang yang memegang tampuk kekuasaan sesebuah negara mesti seorang yang alim kerana mereka mempunyai kewajipan melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi.

Jika mereka tidak alim maka dalam melaksanakan tugasnya pasti mereka tidak akan mewarisi tugas Nabi, sebaliknya mewarisi dasar musuh-musuh Nabi. Akibatnya rakyat tidak akan selamat di dunia mahupun akhirat.

Khamis, 24 April 2008

Komitmen dalam DAKWAH. Tuluslah!!

"Dan antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah ; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-menunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya." [Al-Ahzab 33:23]


1. Jika komitmen terhadap dakwah benar-benar tulus..., maka tidak akan banyak aktivis dakwah yang berguguran di tengah jalan. Dakwah akan terus melaju dengan mulus untuk meraih tujuan-tujuannya dan mampu memancangkan prinsip-prinsipnya dengan kokoh.

2. Jika komitmen terhadap dakwah benar-benar tulus..., niscaya hati sekian banyak orang akan menjadi bersih, pikiran mereka akan bersatu, dan fenomena ingin menang sendiri saat berbeda pendapat, akan jarang terjadi.

3. Jika komitmen aktivis dakwah benar-benar tulus..., maka sikap toleran akan semarak, rasa saling mencintai akan merebak, hubungan persaudaraan semakin kuat, dan barisan para aktivis dakwah akan menjadi bangunan yang berdiri kokoh dan saling menopang.

4. Jika komitmen aktivis dakwah dakwah benar-benar tulus..., maka dia tidak akan peduli saat ditempatkan di barisan depan atau di barisan belakang. Komitmennya tidak akan berubah ketika ia diangkat menjadi pemimpin yang berwenang mengeluarkan keputusan dan ditaati atau hanya sebagai jundi yang tidak dikenal atau dihormati.

5. Jika komitmennya benar-benar tulus..., maka hati seorang aktivis dakwah akan tetap lapang untuk memaafkan setiap kesalahan saudara-saudara seperjuangannya, sehingga tidak tersisa tempat sekecil apa pun untuk permusuhan dan dendam.

6. Jika komitmen terhadap dakwah benar-benar tulus..., maka sikap toleran dan saling memaafkan akan terus berkembang, sehingga tidak ada momentum yang menyulut kebencian, menaruh dendam, dan amarah. Namun sebaliknya, semboyan yang diusung adalah ”Saya sadar bahwa saya sering melakukan kesalahan, dan saya yakin Anda akan selalu memaafkan saya.”

7. Jika komitmen aktivis dakwah benar-benar tulus..., maka semua orang akan sangat menghargai waktu. Bagi setiap aktivis dakwah, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia karena dia akan selalu menggunakannya untuk beribadah kepada Allah di sudut mihrab, atau berjuang melaksanakan dakwah dengan menyeru kepada kebaikan yang mencegah kemungkaran. Atau, menjadi murabbi yang gigih mendidik dan mengajari anak serta isterinya di rumah. Aktivis dakwah yang aktif di masjid untuk menyampaikan nasihat dan membimbing masyarakat.

8. Jika komitmennya benar-benar tulus..., maka setiap aktivis dakwah akan segera menunaikan kewajiban keuangannya untuk dakwah tanpa merasa ragu atau bimbang. Di dalam benaknya, tidak ada lagi arti keuntungan pribadi dan menang sendiri.

9. Jika komitmen aktivis dakwah benar-benar tulus..., maka akan muncul fenomena pengorbanan yang nyata. Tidak ada kata ”ya” untuk dorongan nafsu atau segala sesuatu yang seiring dengan nafsu untuk berbuat maksiat. Kata yang ada adalah kata ”ya untuk segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah.

10. Jika komitmen para aktivis dakwah benar-benar tulus..., maka setiap orang yang kurang teguh komitmennya akan menangis, sementara yang bersungguh-sungguh ingin berbuat lebih banyak dan berharap mendapat balasan serta pahala dari Allah.

Rabu, 23 April 2008

Hadiah Buat Pendakwah..Bacalah!

"….Manusia itu bagaikan unta, di antara seratus ekor unta itu
engkau belum tentu menemui seekor yang boleh dijadikan tunggangan…"
(Muttafaqun 'Alaih, dari Ibn Umar)

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana masih lagi memberikan peluang kepada ana untuk mencoret sedikit perkongsian walaupun masa yang tersisa ini agak terhad,dengan pelbagai program yang agak menarik.. Berbekalkan sedikit ilmu dan pengalaman, di sini ana menulis wakalah buat para dai khususnya mereka yang bergelar "ikhwah" dalam jalan dakwah ini. Warkah ini terukir hasil olahan pengalaman ana sepanjang berada dalam suasana dakwah di sekeliling ana.
Terlebih dahulu, biarlah ana mengucapkan tahniah buat para remaja dakwah masa kini yang mempunyai semangat jihad dan dakwah yang begitu tinggi. Semangat juang inilah yang setiap dai harus benamkan dalam hati-hati nubari mereka. Syabas juga ana lontarkan buat mereka yang bertungkus-lumus membawa panji-panji Islam, dalam rangka memartabatkan Islam sebagai agama Allah sekaligus meneruskan usaha-usaha Baginda SAW.
"Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai deen, maka tidaklah ia diterima…"
(Al-Imraan)

Namun, sekiranya semangat-semangat ini tidak dipandu dengan sunnah dan Al-Quran, maka akan tercicirlah para dai dari landasan yang telah Baginda SAW gariskan. Pada kesempatan ini, suka ana nyatakan di sini, keberkesanan dakwah dan hala tujunya juga tarbiah mendidik manusia sebenarnya, dibayangi oleh sikap para dai. Baik buruk tingkah lakunya, pergaulannya, pegangannya, dan pelbagai lagi akan mewarnai corak dan patern dakwah yang dibawa. Sikap setiap dai haruslah disulami dengan petunjuk sunnah dan Al-Quran agar dakwah ini sampai dan terkesan pada hati-hati setiap manusia.

Wakalah ini bakal mengoreksi krisis-krisis sikap yang melanda segelintir dai kini di mana sikap-sikap ini yang akan menjadi penghalang kepada dakwah itu sendiri dan sekiranya ia tidak dibendung, ini akan menyebabkan dakwah itu lesu lantas karam di tengah lautan masalah ummah. Krisis sikap yang bertakhta di hati segelintir para dai di jalan dakwah ini haruslah diperbaiki dan dirawat dengan segera. Sekiranya tidak dirawat, seruan yang indah ini bertukar kelam dan suram dan hanya akan memakan diri para dai tersebut sekaligus merosakkan dakwah dan seruan mereka.
Antara krisis-krisis sikap yang harus para dai jauhi adalah :

TIDAK MENGAMBIL BERAT PERSOALAN AKIDAH ATAU TAUHID :
Di sini,saya tidak menyeru untuk memberat-beratkan atau melebih-lebihkan perbincangan tauhid, namun, bagi seorang dai, sekurang-sekurangny a mereka wajib mendalami dan memahami ilmu tauhid ini. Dr. Yusuf Qardhawi pernah menyebut ketika dia membahaskan masalah tauhid, beliau dengan tegas mengatakan kita tidak punyai masa untuk membincangkan sangat masalah tauhid secara mendalam, namun, sebagai dai, kita wajib mengetahuinya sebagai bekalan dakwah kita nanti tidak kira kepada muslim atau non-muslim. Sila lihat perbincangan seterusnya di bawah.
Seorang dai sepatutnya mengambil pendekatan yang paling idealistic iaitu mencontohi sikap dan tindakan baginda Rasulullah SAW. Dakwah Baginda SAW yang dimulai dengan memperkenalkan tauhid serta membersihkan akidah-akidah sesat anutan masyarakat Jahiliyyah arab ketika itu haruslah menjadi pedoman setiap para dai. Apa yang ditunjukkan Rasulullah SAW ini sangatlah idealistic dan dengan dakwah selama 13 tahun inilah, Rasulullah SAW berjaya melahirkan ratusan sahabat yang mantap imannya biarpun diuji dengan pelbagai halangan dan seksaan. Sekiranya seorang yang bergelar dai tidak mencontohi sikap Rasulullah SAW ini, maka, dakwah yang diseru hanya akan sia-sia. Sikap tidak mengutamakan dakwah tauhid kepada masyarakat wajib dihindari dan ditinggalkan oleh para dai khususnya mereka yang mengelari diri mereka sebagai 'ikhwah' fil Islam. Sikap ini jelas terpancar apabila mereka lebih banyak menghabiskan masa dengan perbincangan harakiyyah dan tidak mendalami perkara-perkara tauhid. Segelintir dai kini merasakan cukuplah dengan mengetahui Allah itu wujud. Tidak punyai masa untuk mengetahui tauhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan Asma' Wa As-Sifat. Mereka juga lupa suatu masa nanti, dakwah mereka bukan terbatas kepada golongan Muslim sahaja, namun, ia lebih luas. Pelbagai masyarakat dengan pelbagai fahaman dan pemikiran. Cuba para pembaca bayangkan, sekiranya tiba satu masa nanti, anda akan berdepan dengan golongan non-Muslim yang jauh lebih hebat mengetahui tentang Islam. Golongan-golongan missionaries yang kini kuat menjalankan dakyah-dakyah mereka akan dengan mudah meratah anda sekiranya anda tidak benar-benar memahami tauhid(akidah) kita.

Budaya hedonisme kini juga memungkinkan anda tewas di tangan-tangan syaitan. Tugas menyesatkan akidah ummah adalah tugas utama syaitan dan tugas ini akan berjalan dengan mudah sekiranya kita para dai, tidak mengambil endah peri pentingnya mendalami tauhid ini.

Tugas menyedarkan manusia akan tauhid kepada Allah adalah perkara yang harus diambil berat. Kita juga para dai sepatutnya mewajibkan diri untuk memahami apa itu tauhid dan akidah kita. Kita wajib mendalami ilmu tauhid dan menjadikan ia sebagai teras kepada dakwah kita. Namun, sikap para dai kebelakangan ini yang tidak mengambil berat tentang tauhid ini menyebabkan rapuhnya gagasan dakwah mereka. Mereka lebih suka berlepas tangan dan mengatakan sesiapa yang terlalu banyak membincangkan persoalan tauhid sebagai mereka yang tidak memahami prioriti ummah.dan suka kepada perkara remeh-temeh. Berkata Syeikh Abu 'Utsman As-Sobuni (499H) rahimahullah :
"….Ciri-ciri ahlul bid'ah adalah sangat jelas dan yang paling jelas adalah sikap mereka yang secara terang-terang memusuhi dan menghina Ahlus Sunnah dan Ahli 'Athar serta menuduh mereka dengan tuduhan yang buruk seperti Hasyawiyyah (orang yang mementingkan perkara-perkara remeh), Al-Jahalah (orang yang jahil), dan Al-Musyabbihah (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk)…"
(Ismail Ibn Abd. Rahman Ibn Ahmad, Aqidah As-Salaf Wa Ashab Al-Hadith, oleh Hafiz Firdaus Abdullah, Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyyah Wahhabiyyah, cetakan : Perniagaan Jahabersa, Johor Bharu, 2003, Hal : 25)
Dan paling menyedihkan lagi apabila perbincangan berkenaan "harakiyyah" dianggap adalah lebih aula bagi mereka berbanding perkara-perkara tauhid. Ini jelas terbukti apabila sesetengah mereka ditanya tentang masalah tauhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan Asma Wa As-Sifat, mereka dengan jelas tidak mengetahuinya. Bahkan ada antara mereka yang berpegang kuat terhadap sifat-sifat 20 yang jelas dipengaruhi oleh falsafah Greek dan Yunani dan diperkembangkan oleh golongan sufi. Mempelajari ilmu kalam ini sangatlah merumitkan. Apabila ditanyakan teori-teori tarbiah nukilan para tokoh haraki, mereka dengan pantas menjawab dengan begitu yakin. Bukanlah tidak bagus mengetahui teori-teori dakwah ini, akan tetapi, kita hendaklah menjadikan kitab-kitab akidah karangan tokoh-tokoh Islam muktabar sebagai rujukan utama dan awal yakni sekitar Uluhiyyah, Rububiyyah dan Asma Wa As-Sifat . Kita hendaklah merasakan, betapa peri pentingnya memahami dan mendalami ilmu tauhid supaya ia menjadi benteng dan juga bekalan buat diri kita apabila berhadapan dengan mad'u majmuk (tidak kira muslim atau non-muslim).
Mari kita lihat apa yang Rasulullah SAW pesan kepada kita semua :
" Seawal-awal perkara yang hendak kamu dakwahkan kepada manusia haruslah tauhid kepada Allah…."
(Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.6937).
Mari kita lihat komentar para ulamak Mazhab dalam mempelajari ilmu sifat 20. Ana hanya memetik daripada Imam Syafie dan Maliki dan beberapa imam lain sahaja kerana kebanyakannya para dai di Malaysia, mereka mengatakan diri mereka bermazhab fiqh Maliki dan Syafie namun dari segi akidah mereka tidak pula selari dengan tokoh-tokoh Mazhab ini :

1)Berkata Al-Imam As-Syafie terhadap masalah sifat 20 yang diimani oleh Ahlul Kalam. Berkata Imam Syafie, ..Hukum aku kepada mereka yang terlibat dengan ilmu kalam ialah disebatnya mereka itu dengan kayu dan dibaling dengan kasut lalu di bawa berarak ke sekeliling jalan-jalan sambil dilaungkan kepada orang ramai bahawa inilah hukuman bagi mereka yang meninggalkan kitab Allah dan sunnah rasul-Nya
(riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Syafie ms. 462 Jilid 1)

2)Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi: Tambahan pula, perbahasan ilmu kalam, sekalipun mendalam dan kepenatan akal untuk memahami dan menguasainya, ia bukannya akidah Lebih daripada itu perbahasan ilmu kalam telah terpengaruh dengan pemikiran Yunan dan cara Yunan dalam menyelesaikan masalah akidah. Justeru imam-imam salaf mengutuk ilmu kalam dan ahlinya serta berkeras terhadap mereka....
(Al-Qaradawi, Thaqafah al-Daiyah, m.s. 92 Beirut: Muassasah al-Risalat (1991)

3)Berkata Imam Malik (meninggal 179 H) rahimahullah : "..jagalah diri kamu daripada perkara-perkara bid'ah. Ditanyakan kepada Imam Malik : Wahai Abu Abdillah (gelaran Imam Malik) apakah perkara bid'ah itu? Beliau menjawab : Ahli Bid'ah ialah orang yang bercakap secara mendalam mengenai nama-namanya, sifat-sifat- NYA,qudrat- NYA. Mereka tidak bersikap diam terhadap apa yang telah diam mengenainya oleh para sahabat dan pengikut-pengikut mereka dengan baik..."
(Siyar A'lamin Nubala' 8/48-133, Tahzib at Tahzib)

4)Berkata Imam Mas'ud Al-Baghawi : "..dan telah sepakat di kalangan ulamak salaf dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam melarang berbahas dan berbalahan mengenai sifat-sifat Allah (Sifat 20 yang terhad) dan mencegah daripada memasuki ke dalam perbicaraan ilmu kalamdan mempelajarinya. ."
(Siyar A'lam Nubala' 19/439 Thobaqat As-Syafieyyah 7/75-80
dan Imam Al-Baghawi syarhussunnah 1/216)

5)Berkata Imam Nawawi (meninggal 679H) : "..sesungguhnya imam kita As-Syafie adalah bersangatan dari segi mengHARAMkan usaha menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu kalam. Beliau cukup banyak bercakap hal mengharamkan ilmu kalam ini. Beliau memberatkan dendaan ke atas orang yang mempelajarinya serta mengganggap sangat KEJI perbuatan itu dan BESAR DOSA padanya. Antaranya ialah : "..bahawasanya seorang hamba itu mati bertemu Allah dengan segala dosanya yang selain dari syirik adalah LEBIH BAIK daripada dia mati bertemu Allah dalam keadaan dia berpegang walaupun SEDIKIT daripada ajaran ilmu KALAM..." Memang banyak perkataan-perkataan Imam Syafie yang mengharamkan ilmu-ilmu kalam seumpama yang tersebut itu.."
(Imam Nawawi - Al-Majmu' 1/48)

6)Berkata Imam Syafie lagi : "..hukuman aku ke atas ahli kalam ialah bahawa dipukul mereka dengan pelepah tamar dan dimuatkan mereka ke atas unta dan diarakkan mereka di tengah-tengah orang ramai serta dikatakan : Inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah serta mengambil ilmu kalam sebagai cara perbahasan tauhid di sisi mutakallimin. ."
(Hilyah Al-Auliya' 9/116, Syarhussunnah 1/218)

7)Imam Malik kata lagi : "..tidak harus menerima saksi ahlul bid'ah dan al-ahwak(ahli- ahli hawa).."

berkata imam Khuwiz Mindad (ulamak maliki - murid al-abhari kurun 4) : "...ahli hawa di sisi imam malik dan sekelian sahabat kami ialah AHLUL KALAM, kerana tiap-tiap ahli kalam ialah sebahagian dari ahli hawa dan ahli bid'ah samada kumpulan Asya'irah atau bukan Asya'irah.."
(Ad-Dibaj Al-Mazhab 2/229)
Mereka lebih banyak membincangkan teori-teori dakwah rekaan tangan-tangan sendiri melebihi apa yang digariskan oleh Rasululullah SAW dan ternyata tidak pernah pun Rasulullah SAW gunakan sepanjang dakwah Baginda di Makkah dan di Madinah. Namun, apa yang sudah jelas dihamparkan Rasulullah SAW tidak pula diambil dan diteladani. Kita juga tidak mengambil kira bagaimanakah akidah yang dianuti oleh para imam mazhab dan para imam muktabar yang lain. Kita lebih senang berpuas hati dengan terma-terma atau istilah yang diolah oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita juga tidak punyai masa untuk mengkaji secara ilmiah akidah para salafussoleh yang mana mereka inilah yang diberikan pujian dan jaminan oleh Rasulullah SAW sendiri.
" Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi'ien)… "
(Hadith sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5)
Mereka lebih senang dengan istilah-istilah tauhid karangan dan nukilan tokoh-tokoh haraki mereka berbanding merujuk kepada kitab-kitab tauhid yang muktabar seperti Akidah Tahawiyah ( Imam Tahawi rha) ataupun Akidah Wasatiah (Syeikhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyyah rha). Adakah sikap ini wajar ada pada seorang dai yang kononnya mendakwa diri mereka dan jemaah mereka adalah jemaah yang betul?
Apa yang lebih menyedihkan kita, apabila, ada segelintir yang mengelarkan diri mereka sebagai 'ikhwah' yang dengan bangganya menyatakan akidahnya sudah cukup mantap, namun, masih lagi percaya kepada perkara-perkara tahyulan, tangkal, makrifat-makrifat, martabat 7, badi, sial dan juga perkara-perkara khurafat yang sepatutnya kita semua hindari. Perkara-perkara ini dengan jelasnya telah diterangkan oleh As-Syahid Imam Hasan Al-Banna dalam Usul 20 di mana semua pendukung Ikhwanul Muslimin dan juga semua Muslim wajib meninggalkan perkara-perkara sesat yang boleh membawa kepada syirik dan sebagainya. Sekiranya kita adalah 'ikhwah' dan menasabkan diri pula kepada Ikhwanul Muslimin, maka sepatutnya, tidak terjadi perkara-perkara sebegini.

Selasa, 15 April 2008

Moga Anaknya Mengenali...

BERITA HARIAN 15 April 2008. Ibu kirim rendang, asam boi pujuk anak pulang

SEPANG: “Saya harap rendang ayam kampung, asam boi dan buah salak ini dapat membuka hati anak saya untuk ingat semula kepada keluarga dan pulang ke pangkuan kami,” kata Siti Hawa Jusoh, ibu kepada budak perempuan berusia 14 tahun yang hilang sejak lebih tiga bulan lalu dan ditemui di Lombok Timur, Indonesia, awal bulan ini.

Suri rumah itu membekalkan makanan dan jeruk kesukaan Che Siti Nor Azreen menerusi suaminya, Che Ishak Che Kob, 48, yang berlepas ke Indonesia semalam untuk bertemu anak kedua daripada tujuh beradik itu.

Turut dibawa dua gambar Che Siti Nor Azreen bersama keluarganya dengan harapan ia dapat memujuk pelajar Tingkatan Dua itu pulang ke pangkuan keluarga.

Che Ishak yang ditemani wakil sebuah organisasi sukarela yang bertanggungjawab mengenai buruh Indonesia, Migrant Care, Alex Ong serta wakil sebuah lagi NGO beribu pejabat di Kelantan, Kijang Care, berlepas ke Jakarta melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), petang semalam.

Beliau kemudian akan dibawa ke Lombok Timur, sebuah pulau berdekatan Bali, Indonesia untuk menemui anaknya yang menghilangkan diri sejak 20 Disember lalu.

Siti Hawa, 35, mengakui anak keduanya yang kini di bawah jagaan jabatan kebajikan dan perlindungan pihak berkuasa Indonesia seperti masih kebingunan dan tidak dapat mengingati keluarga walaupun sedang menjalani sesi kaunseling.

"Pihak sana ada menghubungi kami tetapi Azreen enggan bercakap. Saya harap dia sedar kami masih menyayangi dan merinduinya. Kami sekeluarga sudah memaafkan kesalahannya," katanya ketika ditemui KLIA.

Che Siti Nor Azreen dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di Ladang Ulu Sawah, Kuala Sawah, dekat Seremban jam 9 pagi Aidiladha lalu untuk melawat seorang rakan di Taman Sri Ramai, Rantau, dihantar abangnya, Che Mohd Azroy, 15, ke perhentian bas berdekatan rumah.

Dia berjanji menghubungi Che Ishak jam 1 tengah hari untuk menjemputnya pulang, tetapi gagal berbuat demikian, dipercayai mengikut seorang lelaki warga Indonesia berusia 27 tahun yang juga jirannya.

Bagaimanapun, gadis sunti itu ditemui pada 4 April lalu di sebuah perkampungan di Lombok Timur hasil usaha Kijang Care dan Migrant Care, tetapi dikatakan sudah berkahwin dengan lelaki bekerja sebagai buruh ladang itu yang turut ditahan pihak berkuasa tempatan Indonesia untuk membantu siasatan.

Che Ishak berkata, beliau tidak sabar memeluk dan mencium anak kesayangannya selepas hampir empat bulan menderita tidak mendengar khabar.

"Saya ingin membawanya pulang secepat mungkin dan kalau boleh meneruskan persekolahan. Dia masih muda, malah memperoleh pencapaian memberangsangkan pada Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), iaitu 2A, 2B dan 1C.

"Usaha pertama saya adalah memujuknya pulang dan selepas itu barulah berbincang mengenai masa depannya," katanya.

Dalam perkembangan berkaitan, Ong berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan Kedutaan Malaysia di Jakarta untuk membantu membawa pulang Che Siti Nor Azreen secepat mungkin.

"Bila dia akan dibawa pulang belum dapat dipastikan kerana ia membabitkan undang-undang dan dasar luar antara Malaysia dan Indonesia. Dia memasuki negara itu secara haram. Kita akan bekerjasama dengan Kedutaan Malaysia di Indonesia bagi membawanya pulang," katanya.

http://www.bharian.com.my/Current_News/BH/Tuesday/Nasional/20080415001230/Article/index_html

'Bimbang Azreen tak kenal saya'.. begitulah luah seorang bapa..

SEPANG - "Saya tidak marah dia, sebaliknya ingin tanya adakah dia masih kenal saya dan pujuk untuk pulang ke pangkuan kami.''

Itu harapan Che Ishak Che Kob, 47, ketika ditanya reaksi pertamanya apabila dijangka berjumpa semula dengan anaknya, Che Siti Nor Azreen, 12, yang terpisah sejak tahun lepas di Lombok Timur, Indonesia hari ini.

"Cuma, perkara yang paling saya takut adalah sekiranya dia (Azreen) tidak mengenali saya," katanya ketika ketika ditemui di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) di sini semalam.

Che Ishak berlepas ke Jakarta, Indonesia bersama wakil sukarelawan Migrant CARE, Alex Ong dan aktivis sosial, Zulkefly Mohamad Omar dan Mohamad Taufek Abd. Ghani.

Rombongan yang menaiki penerbangan pukul 2.30 petang semalam dijangka menemui wakil kedutaan di Jakarta sebelum dijangka tiba di Lombok kira-kira pukul 10.30 malam.

Semua mereka dijangka pulang ke tanah air pada 19 April ini.

"Sudah tentu saya tersangat gembira dan tidak sabar untuk bertemu dengannya, tapi sebenarnya saya juga rasa takut, maklumlah, kita tidak tahu keadaan sebenar di sana dan undang-undang serta adat mereka memungkinkan segala rintangan yang bakal dihadapi,'' ujar Che Ishak.

Azreen dilaporkan hilang pada Hari Raya Aidiladha lalu di Kampung Kuala Sawah, Rantau, kemudian ditemui berada di Lombok Timur dengan bantuan Migrant CARE.

Dalam pada itu, Che Ishak memberitahu, dia membawa bersama segala dokumen yang diperlukan bagi membuktikan bahawa Azreen adalah anaknya berserta dua helai pakaiannya.

Dalam pada itu, Alex ketika ditemui memberitahu, cabaran utama yang bakal dihadapi kelak adalah mengetahui apa status Azreen di sana adakah dia sudah dinikahi atau belum.

"Pelbagai perkara perlu diselidik dan dikaji sebelum sebarang tindakan diambil kerana kita memasuki negara orang yang mempunyai undang-undang dan adat tersendiri.

"Kita tidak boleh terus mengambil Azreen dan membawanya pulang ke Malaysia tanpa melalui pihak berkuasa di sana memandangkan Azreen masuk haram tanpa sebarang dokumen perjalanan," katanya.

selanjutnya di.. http://kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2008&dt=0415&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_03.htm

Isnin, 14 April 2008

Moga dipermudahkan segalanya..

KLIA, 14 April: Pasukan jejak kasih yang dibiayai oleh Kijang Care berlepas ke Lombok Indonesia hari ini bagi menjejak adik Che Siti Nur Azreen, 13 yang hilang sejak Aidil Adha lalu dengan penerbangan Garuda.

Mereka akan berada di Indonesia sehingga 19 April untuk bertemu Azreen dan juga berbincang dengan pihak berkuasa Indonesia.

Rombongan yang diketuai Koordinator Migran Care, Alex Ong turut disertai anggota Dewan Undangan Negeri Paroi, Taufik Abdul Ghani dan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Zulkifli Muhamad Omar bagi mengiringi bapa Azreen, Che Ishak Che Kob.

Kijang Care adalah badan bukan kerajaan yang dinaungi Naib Presiden PAS, Datuk Husam Musa manakala Migran Care adalah sebuah NGO yang menjaga kebajikan rakyat Indonesia yang bekerja di negara ini.
Mereka akan menuju ke Lombok di mana Azreen telah ditemui dan kini berada di bawah jagaan pihak kebajikan masyarakat di sana.

Azreen, yang hilang sejak Aidiladha lalu dipercayai menjadi mangsa pukau seorang lelaki warga Indonesia yang juga jirannya ditemui semula di Desa Terentem, Dusun Kabar, Lombok Timur, Indonesia, Jumaat lalu.BEGINILAH keadaan Azreen (kanan) bersama Ibu Yuni yang sentiasa berdamping dengannya di Jabatan Kebajikan Sosial Lombok Timur.


Che Ishak yang berasal dari Kelantan dan kini menetap di Ladang Ulu Sawah, Kuala Sawah, Rantau dekat sini, berkata beliau diberitahu Migrant Care sebuah organisasi sukarela yang bertanggungjawab mengenai buruh Indonesia bahawa anaknya sudah ditemui.

Remaja itu kini dilaporkan berada dalam keadaan selamat dan tidak cedera serta berada dalam jagaan Jabatan Kebajikan Sosial Lombok Timur, manakala lelaki 27 tahun yang melarikannya sudah ditahan pihak berkuasa tempatan.

Menurut Alex, oleh kerana program ini untuk melahirkan masyarakat penyayang, Menteri Besar, Datuk Seri Muhamad Hassan dan anggota parlimen Rembau, Khairy Jamaludin dijemput untuk bekerjasama.

"Namun Khairy tidak ada respon manakala wakil MB marah kepada kami kerana campur tangan," kata Alex kepada Siasah.

Padahal, bapa kepada Azreen telah membawa perkara ini kepada Adunnya dan juga pejabat MB sebelum pilihan raya lalu.

Misi YB Menyelamat.. doakan...

Adalah dimaklumkan YB Tn Hj Mohd Taufek Abd Ghani ADUN Paroi, N.Sembilan telah ke Lombok, Indonesia bersama Che Ishak, bapa kepada adik Azreen remaja 13 tahun dari Rantau, N.Sembilan yang dilarikan ke Indonesia pada tahun lepas. Mereka akan bertolak pada hari Isnin 14 April 2008. Bapa adik Azreen akan berusaha untuk membawa anak kesayangannya pulang ke Malaysia. Misi Jejak Kasih Adik Azreen ini memerlukan belanja yang agak besar. Justeru itu sumbangan kewangan adalah amat diharapkan. Mereka yang ingin menyumbang sila e-melkan ke mdtaufek@yahoo.com. Rakyat Malaysia juga disarankan agar berdoa Misi Jejak Kasih ini berjaya. Sekiranya segalanya berjalan lancar Misi Jejak Kasih ini dijangka akan selesai dalam tempoh seminggu.

Selasa, 8 April 2008

Pengaduan Pada NYA

Aku bangga melihatmu derita dalam perjuangan dari melihatmu gembira dalam kelalaian,
Aku bangga mendengar tangisanmu kerana pengorbanan dari melihat tawamu kerana pengkhianatan,
Aku bangga andai dikau syahid dari dikau hidup tanpa Keredhaan Islam,
kita mulia hanya kerana Islam... Nur IMAN

sahabatku...
bumi kita bumi payah.. peluh, air mata dan mungkin darah.. bila aku menjejak tapak ke pepasir serpihan kaca, peganglah tanganku... kita beriringan sebagai pejuang, bila ku katakan padamu 'perjuangan itu pahit!' kau katakanlah padaku 'syurga itu manis..'
bersama kita teruskan perjuangan ini...

"Ya ALLAH..permudahkanlah jalan kami"

[dedikasi buat pejuang-pejuang Agama ALLAH]

2 Rabi`ul Akhir 1429H

Khamis, 3 April 2008

"Usrah Diri"

`AL-`ALAMATUS SUGHRA

[ TANDA-TANDA QIAMAT KECIL ]

1. DIUTUS NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI RASULULLAH.

2. HILANGNYA ILMU YANG BERMANFAAT

3. PERZINAAN BERLELUASA

4. PEMINUM KHOMAR @ ARAK BERMAHARAJALELA

5. BERKURANGANNYA LELAKI

6. BERTAMBAH BILANGAN PEREMPUAN

7. PEREMPUAN MELAHIRKAN MAJIKANNYA

8. BERTEBARAN ORANG YANG TIDAK MENUTUPI

AURATNYA

9. PARA GEMBALA KAMBING BERMEGAH

10. PERANGNYA DUA KEKUATAN

11. KELUARNYA KAUM DAJJAL

12. LENYAPNYA ILMU AGAMA

13. BERLAKUNYA BENCANA ALAM

14. ZAMAN YANG HAMPIR

15. BANYAK TIMBULNYA FITNAH

16. TERTOLAKNYA SODAQAH

17. PEMBUNUHAN BERMAHARAJALELA

18. BERLUMBA-LUMBA MEMBINA BAGUNAN TINGGI

19. ORANG BERJALAN DI PERKUBURAN MENGHARAPKAN

KEMATIAN

20. KEPULAN ASAP MENYELUBUNGI BUMI

Ingin ana kongsikan sedikit yang sesuatu yang telah ana baca. moga ada manfaatnya buat diri an juga sekaliannya.

Apakah tanda-tanda ini telah ada di zaman kita ini? Ya pasti! Kerap kali juga selalu. Namun, masih ada ramai antara insan di keliling kita tidak mengendahkan segala peringatan yang ALLAH berikan ini.

Wahai sekalian insan… sedarlah! kita perlulah mempertingkatkan amalan yang dituntut dan disuruh ALLAH. Fikirkan apa yang akan di bawa tika bertemu Pencipta nanti.

Marilah bersama, kita fikirkan selalu agar dapatlah kita menjadi hamba yang dinanti-nanti Pencipta sebagai tetamuNYA

"Tingkatkan amalan setiap ketika. Jangan berlengah lagi"

Marilah kita laksanakan AMAL MA`RUF NAHI MUNGKAR sekarang.

Moga penyampaian yang sedikit ini terkesan di hati ana juga hati sekalian yang membacanya. Moga ALLAH redhai..

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

..USRAH DIRI..

SMNS

27 Rabi`ul Awwal 1429Hijrah